VISIE


Duurzaam ondernemen betekent een goede balans tussen aandacht voor milieu (planet), mens (people)  financieel resultaat (profit).


Dat levert op:


Van Oppen milieuadvies helpt organisaties vooral om zelf vaardig te worden als duurzaam ondernemer en daarover maatschappelijk verantwoording af te leggen, door te helpen: